Polityka prywatności

 

 

 

W trosce o zachowanie prywatności użytkowników Serwisu www.osiedlekwadrans.pl (dalej: „Serwis”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, publikujemy dokument, który wyjaśnia i informuje w jaki sposób dane przekazane przez użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) są gromadzone, przetworzone i zabezpieczone.

 

 

 

I. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest spółka LHInvest Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  z siedzibą w Poznaniu (61-019) przy ul. Wiejskiej 8/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000362795, posiadająca REGON: 301514542, NIP: 7811854969.

 2. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu kontaktowym oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Korzystając z formularza kontaktowego Użytkownik akceptuje zgodę na przetwarzanie danych o treści podanej w formularzu.

 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym w szczególności prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w przypadku zaistnienia warunków wskazanych w ustawie, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w ustawie.

 5. Dane zebrane za pomocą formularza kontaktowego będą wykorzystywane w celu kontaktu handlowego oraz do przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych dotyczących spółki LHInvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub Grupy LHI i ich partnerów handlowych w sytuacji wyrażania zgody przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, reklamowych i marketingowych.

 6. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP Użytkowników odwiedzających Serwis. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu.

 7. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zachowania danych Użytkowników w poufności.

 8. Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika za wyjątkiem sytuacji, kiedy dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika lub, gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na żądanie organów administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.

 9. W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika ulegną zmianie lub są niepełne, istnieje możliwość wprowadzenia ich modyfikacji. W tym celu należy wprowadzić zmiany w formularzu kontaktowym lub skontaktować się z Administratorem. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.

 

II. Odsyłacze do innych stron internetowych

 1. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

 

III. Zamiany Polityki Prywatności

 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

 

IV. Pliki Cookies

 1. W Serwisie stosowane są pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania z Serwisu.

 2. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, mające na celu zapewnienie prawidłowego działania Serwisu oraz zwiększanie zadowolenia Użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji poruszania się po Serwisie.

 3. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików cookies, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

 4. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe.

 5. Zgoda na wykorzystywanie przez serwis plików cookies jest dobrowolna. W każdym czasie Użytkownik może usunąć zapisane pliki cookies oraz zablokować możliwość zapisywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami cookies w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

 

V. Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych

 1. Wszelkie dane zgromadzone przez Administratora są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wymogami stawianymi przez polskie prawo.

 

VI. Kontakt

 1. Firma zbierająca dane: LHInvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-019) przy ul. Wiejskiej 8/1, kontakt: Mariusz Barełkowski mariusz.barelkowski@lhinvest.pl, tel 607-044-567. Pytania i uwagi dotyczące zasad prywatności należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: lub pisemnie na adres Administratora: LHInvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Wiejska 8/1, 61-019 Poznań.

Facebook