Kredyty

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem kredytu na zakup nieruchomości chętnie pomożemy również w tej kwestii.

Nasz doradca finansowy bezpłatnie pomoże Państwu przebrnąć przez zawiły świat kredytów hipotecznych, zapewniając kompleksową obsługę transakcji. Zaproponuje Państwu najkorzystniejsze rozwiązanie dopasowane do Państwa potrzeb i możliwości, pomoże skompletować dokumenty, wypełnić oraz złożyć wnioski w wybranych bankach. Na Państwa życzenie będzie obecny podczas podpisania umowy służąc swoją wiedzą i doświadczeniem, tak samo przed, jak po uzyskaniu kredytu.

MdM

Na czym polega program MdM?

„Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program, którego celem jest pomoc Polakom w zakupie pierwszego mieszkania. Program wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku jako następca „Rodziny na Swoim” i będzie realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami kredytującymi do końca 2018 roku.
1 września 2015 roku została wprowadzona nowelizacja programu niosąca za sobą liczne zmiany.

Osoby starające się o dopłatę muszą spełnić szereg.
Sprawdź czy możesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu MdM.

Kto może skorzystać z programu MDM?
Programem przeznaczony jest dla:

 • singli,
 • małżeństw,
 • osób będących w związkach nieformalnych,
 • par oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Jakie są ogólne warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać dopłatę?
Dopłata dotyczy:

 • kredytów na zakup mieszkania w złotówkach
 • kredytów zaciąganych nie krócej niż 15 lat
 • kredytów na minimum 50% wartości nieruchomości
 • nieruchomości nabywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 

Kto otrzyma dofinansowanie do zakup mieszkania w ramach MdM?

 • Osoby do 35 roku życia (dotyczy wieku młodszego kredytobiorcy)
 • Osoby, które nie były nigdy wcześniej właścicielami żadnej innej nieruchomości – budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Nie otrzymają dofinansowania również osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, a także osoby, które były właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udziały w przypadku zniesienia własności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

UWAGA WYJĄTEK !!!
Powyższe kryteria (wieku oraz pierwszej nieruchomości) nie dotyczą:

 • osób oraz małżeństw, które wychowują co najmniej troje własnych bądź przysposobionych:
  • małoletnich dzieci;
  • dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli, kolegiach pracowników służb społecznych oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe.
 • dodatkowych kredytobiorców, którzy przystępują do kredytu razem z nabywcą nieruchomości.

Jakie mieszkania będą objęte programem MdM?
Dofinansowaniem objęte są mieszkania z rynku pierwotnym, jak i wtórnego, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku beneficjentów wychowujących co najmniej troje dzieci.

Dopłata w ramach programu MdM dotyczy tylko lokalu mieszkalnego i pomieszczeń w nim się znajdujących. Nie obejmuje natomiast komórek, piwnic, balkonów, tarasów, loggi, antresol, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, garaży, miejsc postojowych.

Na jakie dopłaty mogą liczyć beneficjenci MdM?
Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
1) 10% w przypadku singli, osób pozostających w związkach nieformalnych i małżeństw bezdzietnych;
2) 15% w przypadku rodzin lub osób samotni wychowujących jedno dziecko;
3) 20% w przypadku rodzin lub osób samotni wychowujących dwoje dzieci;
4) 30% w przypadku rodzin lub osób samotni wychowujących troje lub większą liczbę dzieci

Beneficjenci mogą uzyskać dodatkowe 5% dopłaty z tytułu urodzenia się 3 lub kolejnego dziecka w ciągu 5 lat od zaciągnięcia kredytu.

Co to są limity cenowe?

Limity te ustalone są dla poszczególnych miast wojewódzkich, gmin sąsiadujących z miastem wojewódzkim oraz pozostałych gmin. Od września, po nowelizacji programu MDM, na mapie obok limitów cenowych dla rynku pierwotnego są dodatkowo limity cenowe dla rynku wtórnego.

Czy istnieją limity określające wysokość zarobków, które trzeba osiągnąć, aby skorzystać z programu MdM ?

Według ustawy regulującej program MdM nie istnieje ograniczenia dotyczący wysokości zarobków uprawniających do skorzystania z dofinansowania.

Facebook